Schitul DANIIL SIHASTRUL

Schitul Daniil Sihastrul este aşezat la 2 km de Schitul Sihla şi este locul unde s-ar fi nevoit în tinereţe şi Cuviosul Daniil Sihastrul. Tot aici şi-au petrecut viaţa pustnicească mai multe calugăriţe în amintirea cărora s-a înfiinţat acest schit.

Hramul schitului: “Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul” (20 iulie), “Acoperământul Maicii Domnului” (1 octombrie) şi “Sf. Cuvios Daniil Sihastrul” (18 decembrie)

Piatra-Neamţ – Mănăstirea Agapia – Schitul Sihla – Schitul Daniil Sihastrul (44 + 10 km)
Târgu Neamţ – Mănăstirea Secu – Mănăstirea Sihăstria – Schitul Daniil Sihastrul (23 + 7 km)

Schitul Daniil Sihastrul este situat la 2 km de Schitul Sihla, într-un loc pustnicesc cu stânci golaşe şi mici peşteri aproape de “Râpa lui Coroi”, unde de sute de ani s-au nevoit sute de sihaştri. Se poate ajunge la schit pe cele două poteci care străbat pădurea. Una dintre ele merge pe creastă, iar cealaltă şerpuieşte uşor, coborând şi urcând pe versanţii muntelui. Traseul de la Sihla la Schitul „Sfântul Daniil Sihastru”, care este construit într-o poiană aflată pe un vârf de munte, durează aproximativ o oră.

După o veche tradiţie, în apropiere de “Râpa lui Coroi” s-ar fi nevoit la tinereţe şi Cuviosul Daniil Sihastrul, de unde a plecat apoi spre peştera pe care şi-a sapat-o în apropierea Mănăstirii Putna. Numeroase urme ale vieţuirii pustniceşti din această zonă care au o vechime de sute de ani, pot fi văzute şi astăzi: bordeie (chilii în pământ) şi unele înscripţii pe pietre.

În prima jumătate a secolului al XX lea, în aceste locuri s-a nevoit şi schimonahia Isodora care era cunoscută printre călugări pentru nevoinţa sa de peste 30 de ani. Se spune că în fiecare sear, aceasta bătea clopotul pentru rugăciunea de la miezul nopţii şi îi deştepta şi pe ceilalţi sihaştri.

Primul bordei din acest loc, a fost construit de către părinţii din Mănăstirea Sihăstria (prin anii 1936-1937) care se retrăgeau în singuratate pentru o lună sau două. Prin anul 1944, în aceste locuri au trăit timp de 35 de ani, cu binecuvântarea Preotului Cleopa, două călugăriţe, mama şi fiica, schimonahia Valentina Neacşu şi monahia Emiliana a cărui mormânt se află astazi în incinta schitului.

Monahul Sofronie Sarampoi, prin anii 1980-1981, se stabileşte aici împreună cu câteva călugăriţe şi construieşte o casă şi un paraclis pentru rugăciune. Acesta şi-a dorit să înfiinţeze aici un schit de maici în amintirea celor trei nevoitoare de mai înainte, dar îmbolnăvindu-se a fost nevoit să se retragă la mânăstirea Neamţ.

După 1990 a fost sfinţit acest loc pentru construirea unei biserici de lemn, iar pentru ridicarea schitului Daniil Sihastrul a fost desemnat Pr. Arhim. Victorin, fratele Daniil Caia. Acesta a avut o contributie deosebită. Prin efortul său noul locaş de cult s-a construit şi a fost gata de sfinţire la data de 4 august 1996. Slujba de sfinţire a schitului a fost oficiată de catre I.P.S. Mitropolit Daniel, împreună cu un sobor de preoţi din Mănăstirea Sihăstria.

Fiind aşezat într-un loc retras şi greu accesibil, construcţia acestui lăcaş de cult ortodox a fost posibilă prin efortul deosebit al credincioşilor care au transportat cu spatele prin pădure materialele necesare. Astfel, s-a construit din lemn de brad şi stejar biserica schitului, cele două corpuri de chilii, clopotniţa şi aghiazmatarul.

Toţi cei care depun efortul să ajungă şi să se roage la Schitul Daniil Sihastrul vor găsi aici un preot care să-i binecuvânteze şi să facă rugăciuni pentru nevoile lor. Posibilităţile de primire şi găzduire peste noapte a pelerinilor sunt limitate deoarece spaţiul este foarte restrains şi nu le permite acest lucru.