Muzeul memorial,,Octavian Goga” s-a constituit în anul 1967, ca urmare a donaţiei făcute statului român de către Veturia Goga, văduva poetului. Patrimoniul instituţiei cuprinde peste 14.000 de piese organizate pe colecţii, expuse sau depozitate în sălile complexului muzeal.
Muzeul evocă viaţa şi activitatea marelui poet prin intermediul unor documente, cărţi şi fotografii, dar, mai ales, prin expunerea unui mare număr de obiecte care i-au aparţinut, cum ar fi: un scrin german din sec. XVIII, o ladă florentină executată în Transilvania secolului XVI, 2 jilţuri îmbrăcate în piele de Cordoba datate în secolul XVII, precum şi fotoliile şi sofalele Bidermeier.
Între anii 1938-1958, prin strădaniile văduvei poetului, Veturia Goga, s-a realizat,,Mausoleul”, monument funerar ridicat după planurile arhitectului G.M. Cantacuzino, unde acum odihnesc rămăşiţele pământeşti ale poetului naţional şi ale soţiei acestuia.