La mănăstirea Nechit se poate ajunge dinspre Bacău către Piatra-Neamţ, pe DN 15, până la kilometrul 46 în centrul oraşului Roznov. De aici, ocolind sensul giratoriu la stânga pe DJ156E, se parcurg 14 km pe drum asfaltat spre Nechit. Pelerinii care vizitează mănăstirea şi doresc să mai adaste pe aceste meleaguri mirifice și pline de istorie, au la dispoziţie 50 de locuri de cazare.

Într-un cadru natural de un pitoresc deosebit, pe valea pârâului Nechit aflăm mănăstirea cu același nume. Vechea aşezare monahală există acolo din secolul al XIV-lea. Afirmaţia are în vedere un document din anul 1399 care menţionează existenţa Schitului Nechit cu hramul Sfântul Nicolae, în apropierea lui aflându-se “un sat, o moară şi silişte”, precum şi un hrisov al lui Alexandru cel Bun, din anul 1419, în care se vorbeşte despre Schitul Nechit din Câmpul lui Dragoş. Totodată, legenda spune că, după ce a ridicat Mănăstirea Tazlău, Ştefan cel Mare ar fi luat călugări de la schit pentru obştea mănăstirii. Biserica cu hramul Schimbarea la Faţă datează din secolul al XVIII-lea. Pe atunci, în jurul bisericii existau şi câteva chilii din lemn. În ultimii ani s-au făcut lucrări de restaurare, astfel că, între anii 1976-1979 s-a refăcut biserica în întregime, apoi, în anul 1990, s-a mărit cladirea iniţială, iar între anii 1998-2001 s-a terminat construcţia noului turn clopotniţă care adăposteşte şi un paraclis cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Toate aceste lucrări dau mănăstirii, care este monument istoric, mai multă splendoare, măreţie şi rezistenţă.