Geoparcul Platoul Mehedinti

Geoparcul Platoul este situat la nord de Drobeta Turnu Severin şi se întinde pe o suprafaţă de 106.000 ha.

Climatul temperat-continental cu influenţe submediteraneene şi relieful foarte variat au creat condiţii pentru numeroase specii de plante şi animale rare. Structura geologică unică a acestei zone a condus la apariţia a numeroase formaţiuni geologice şi speologice. O mare parte din aceste valori sunt protejate în cele 17 rezervaţii naturale. Pe langă aceste valori naturale, în acest spaţiu întâlnim numeroase obiective culturale şi istorice, iar tradiţiile şi mesteşugurile populare (ţesutul, olăritul etc. ) sunt încă prezente. Demne de remarcat sunt dolinele din vestul localităţilor Balta şi Marga, Podul Natural de la Ponoare, etc.

Apele subterane au săpat numeroase peşteri, renumite prin dimensiuni şi prin ornamentaţie, cum ar fi de exemplu peşterile: Topolniţa, Epuran, Bulba, Isverna. O mare parte a calcarelor din cadrul Geoparcului Platoul Mehedinţi sunt despădurite sau acoperite cu păducel, corn, porumbar, scumpie şi liliac, în amestec cu fagi izolaţi. În multe locuri, liliacul sălbatic formează adevarate păduri, vestite fiind cele de pe cornetele Isverna, Nadanova sau Ponoarele. Aici, în fiecare an, la începutul lunii mai, când înfloreste liliacul, se organizează "Sărbatoarea liliacului".

Climatul blând, cu influenţe submediteraneene, ca şi vegetaţia specifică îşi regăseşte reflectarea în prezenţa numeroaselor specii de insecte, reptile, păsări şi mamifere.