Cheile Turzii sunt situate în extremitatea estică a Munţilor Apuseni, grupa Munţilor Trascăului. Aceştia din urmă sunt delimitaţi de către Valea Ampoiului la sud, care-i desparte de Munţii Metaliferi, Dealurile Clujului la nord şi Masivul Gilău-Muntele Mare la vest.
Cheile Turzii s-au format în urma erodării calcarelor în perioada jurasică, de către râul Hăşdate. Au o lungime de cca. 2 km şi o desfăşurare pe verticală de cca. 200 m, fiind cheile cu cei mai înalţi pereţi verticali din cadrul Munţilor Apuseni.
Zona prezintă o largă varietate a formelor de relief carstic cu grote de eroziune (peste 60) pe marginea pârâului Hăşdate, grohotişuri, colţuri stâncoase, treceri de la poteci line la pereţi abrupţi, de la stâncă şi grohotiş la vegetaţie abundentă.
Flora regiunii cuprinde peste 1.000 de specii floristice printre care garofiţa albă, cimbrişorul, laleaua pestriţă, ochiul boului, etc. În ceea ce priveşte fauna sunt prezente specii de lilieci, de peşti (zvârluga, cleanul), de amfibieni şi reptile (buhai de baltă, triton cu creastă, vipera comună), de păsări (privighetoarea, ciocănitoarea) etc.