Muzeul Ţării Făgăraşului ,,Valer Literat" este muzeul unui areal istoric şi etnografic reprezentativ pentru România, care a fost înfiinţat începând cu anul 1923, pe baza patrimoniului colecţionat de către profesorul Valer Literat, sub egida ASTRA.

Încă de la începuturi, Muzeul a desfăşurat şi desfăşoară o continuă activitate de cercetare istorică şi etnografică a zonei, de îmbogăţire, conservare şi valorificare ştiinţifică a patrimoniului său.
De profil mixt (istorie, etnografie, artă), Muzeul cuprinde în patrimoniul său un număr de 20 de colecţii (arheologie, arme, numismatică, documente, glăjărie, artă decorativă şi plastică,, port popular, icoane pe sticlă, ş.a.) şi prezintă istoria Ţării Făgăraşului într-o înşiruire de momente şi evenimente semnificative.

Muzeul funcţionează în cetatea Făgăraş, cel mai impunător monument al zonei, a cărei construcţie a debutat la sfârşitul secolului al XIV-lea şi a continuat până la mijlocul secolului al XVII-lea, fiind precedată de o fortificaţie din lemn, înconjurată de un şanţ şi val de pământ, datată secolul al XII-lea.

În secolul al XV-lea, cetatea de piatră, cu o incintă patrulateră, cu patru turnuri bastionare la colţuri şi un turn de avanpost de tip barbacană, era o fortificaţie militară care corespundea sistemului de fortificaţii occidentale, introdus în Transilvania începând cu secolul al XIV-lea.

Veacul al XVI-lea aduce cu sine cele mai importante modificări petrecute în arhitectura cetăţii, care vor transforma cetatea de apărare într-un castel cu o puternică fortificaţie exterioară.

În secolul al XVII-lea, transformările arhitecturale - construcţia bastioanelor, modificări stilistice şi artistice, amenajarea şanţului - stabilesc forma actuală a cetăţii. Acum cetatea se prezintă ca o adevărată curte princiară, rolul de bază pe care l-a jucat fiind de reşedinţă pentru principii Transilvaniei şi soţiile acestora şi de centrul administrativ al marelui domeniu al Făgăraşului. Asaltată şi atacată de nenumărate ori, cetatea Făgăraşului, cu un sistem defensiv bine închegat nu a fost niciodată cucerită.

După 1696, cetatea a devenit garnizoană a armatei austriece, apoi maghiare, garnizoană a armatei române, iar între 1948-1960 a fost transformată în închisoare comunistă.