Muntele Ceahlău este cel mai renumit și mai impresionant masiv din partea centrală a Carpaților Orientali, fiind unul dintre puținele complexe carpatine care mai pastrează încă eșantioane nealterate ale naturii. În plus, Ceahlăul este unul din cei mai bogați munți în legendă și mitologie. Aici o poți întâlni pe Baba Dochia, pe Vulturul lui Traian, pe Panaghia, Toaca și mulți alții.

Înconjurat de valea Bistricioarei la nord, valea Bicazului la sud, valea Bistriței la est si văile Bistrei, Pinticului si Jidanului la vest, masivul Ceahlău este constituit dintr-un sistem de culmi dispuse radial, având altitudini ce variază între 1000-1300 m și care converg către cele două puncte mai înalte: Vârful Ocolașul Mare - 1907 m si Vârful Toaca - 1904 m.

În acest climat temperat-continental, în funcție de variația pe altitudine a habitatelor, vom vedea multe specii de orhidee, printre care sângele voinicului (Nigritella rubra și Nigritella nigra) și papucul doamnei (Cypripedium calceolus), dar și bulbucii de munte (Trollius europaeus), argințica (Dryas octopetala) sau floarea de colț (Leontopodium alpinum), specii protejate la nivel european.

De-a lungul numeroaselor poteci de munte, pot fi întâlnite specii comune zonelor montane, de la broaște divers (Bombina variegata – buhaiul de baltă cu burta galbenă) colorate și tritoni (Lissotriton montandoni – tritonul carpatic), la șopârle (Zootoca vivipara – șopârla de munte) și vipere (Vipera berus – vipera de munte) sau chiar o multitudine de păsări (pițigoi mari, de brădet, de munte, cu creastă, țicleni, șorecari, huhurezi) și mamifere (căprioare, cerbi, mistreți, urși, lupi și chiar râși).