Mănăstirea Almaş este zidită pe locul unei mai vechi aşezări monahale datând din secolul al XV-lea, într-o poiană, pe valea pârâului Almaş, descris în scrierile sale de Calistrat Hogaş. Se află la o distanţă de circa 12 kilometri de municipiul Piatra Neamţ, în direcţia Târgu Neamţ.

Ctitorii acestui aşezământ monahal sunt Vasile si Maria Almaş, ciobani din Ţara Haţegului. În anul 1659, fiind ajutat de răzeşi, Vasile Almaş, construieşte un paraclis din lemn, închinat Sfântului Nicolae, în care au fost instalate icoanele mari şi iconostasul de la biserica din satul din care fuseseră nevoiţi să plece, acestea aflându-se astăzi în muzeul mănăstirii. Dintre vechile construcţii, se mai păstrează turnul-clopotniţă şi o căsuţă de tip ţărănesc datând din anul 1725 care adăposteşte paraclisul. Schitul de călugări din Almaş a funcţionat până spre anul 1821, când a fost prădat de eterişti. Actuala biserică a Mănăstirii Almaş, construită din piatră, în anul 1821, este ctitoria familiei logofătului Balş cu hramul Duminica Tuturor Sfinţilor. Biserica are trei turle, este construită în formă de cruce, iar arhitectura este deosebită. Începând cu anul 1821, schitul a fost populat cu o obşte de maici, pentru ca să fie închis în anul 1959, iar maicile nevoite să plece la Mănăstirile Agapia şi Văratec. Mitropolia Moldovei şi a Sucevei reînfiinţează Schitul Almaş, în anul 1987, ca schit de monahi subordonat Mănăstirii Horaiţa. În anul 1990, este ridicat la rangul de mănăstire. Între anii 1988-1995, biserica mănăstirii este zugravită în frescă, fiind sfinţită de către Inalt Preasfintitul Mitropolit Daniel, la data de 1 octombrie 1995, atunci primind hramul Acoperământul Maicii Domnului.

Se spune despre Icoana Sfintei Ana de la Mănăstirea Almaş că este una dintre icoanele făcătoare de minuni din ţinutul Neamţului. Printre primele minuni săvârşite este aceea petrecută în vremea prădării mănăstirii. Când eteriştii au văzut că slujbele nu se oficiau în limba greacă, precum era obiceiul în acea vreme, au vrut să distrugă cele mai de preţ obiecte ale bisericii, printre care şi icoana Sfintei Ana cu Fecioara Maria. Se povesteşte că nici un eterist nu a putut să urnească icoana de la locul ei.

Mănăstirea Almaş, care are hramul Sfântul Nicolae, este monument istoric.