Hotel Atlas - hotelul din calea ta!
Inaugurat în octombrie 2008, hotelul se afl? situat la poalele Bunlocului, pe DN 1 la intrarea în Bra?ov dinspre Predeal pe partea dreapt?.(la 15 min.de centrul istoric)

Hotelul Atlas a fost gândit ?i construit dup? cele mai inalte standarde în domeniu ?i i?i propune s? men?in? acela?i nivel ?i la capitolul servicii.

Beneficiind de o excelent? accesibilitate datorat? pozi?iei privilegiate, hotelul Atlas poate g?zdui pân? la 65 de turi?ti în cele 23 camere duble, 2 suite, 5 apartamente dintre care 2 de lux.

Restaurantul, modern ?i rafinat poate satisface cele mai preten?ioase gusturi în cele trei saloane de care dispune, acestea fiind ideale pentru organizarea de evenimente precum nun?i, botezuri, banchete, petreceri de sfâr?it de an, etc. S?lile au o capacitate total? de 330 locuri ?i sunt împ?r?ite astfel : sal? de 120 locuri, sal? de   60 locuri, cram?  150 locuri

Oricare din aceste saloane se poate transforma în sal? de conferin?e cu dot?ri de ultim? genera?ie. Pentru participan?ii la conferin?e ?i team-buildinguri hotelul ofer? deasemenea acces gratuit la internet wireless.

Având convingerea c? hotelul Atlas va deveni în curând un punct de referin?? al turismului Bra?ovean va a?tept?m s? ne vizita?i unde echipa noastr? de profesioni?ti v? st? la dispozi?ie.