Cei mai cunoscuţi vulcani noroioşi din ţară şi chiar din Europa sunt situaţi în partea centrală a Subcarpaţilor de Curbură, pe teritoriul comunelor Berca şi Scorţoasa, şi sunt accesibili din DN10 (Buzău-Braşov), de la Sătuc(20Km), prin schela Berca sau prin Joseni-Policiori-Beciu (DJ102F).

Cunoscuţi de peste un secol pentru importanţa ştiinţifică şi peisagistică, Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici au fost declaraţi în anul 1924 monument al naturii. Termenul de" vulcan noroios" indică "o erupţie de noroi mai lentă sau mai bruscă, însoţită de emanaţii de gaze şi uneori, de urme de petrol". În zona Berca, Vulcanii Noroioşi sunt cunoscuţi sub numele de "pâcle".

Geneza lor se leagă de o structură geologică purtătoare de gaze de tipul cutelor anticlinale faliate. Vulcanii Noroioşi apar ca urmare a degajării gazelor din rocile-magazin situate la diferite adâncimi. În drumul lor spre suprafaţă, acestea antrenează ape dulci şi sărate, care înmoaie, dizolvă şi dezagregă rocile întâlnite, aducându-le la suprafaţă pe linii de ruptură sub forma unor pseudolave. Vulcanii de aici nu au dimensiuni mari şi, după înfăţişarea exterioară a aparatelor eruptive, pot fi grupaţi în: vulcani noroioşi şi fierbători de noroi. Cei din prima categorie sunt ridicături sub formă de conuri ascuţite sau turtite, care au în vârf o deschizătură reprezentând craterul. Fierbătorile de noroi sunt excavaţii de formă aproape circulară cu diametre variabile (4-6m), în care bolboroseşte un noroi lichid, cu urme de petrol. În cazul acestora, craterul este foarte scund, iar gazele agită materialul fluid, dând impresia de fierbere.

În cuprinsul depresiunii, vulcanii apar în axul acesteia, fiind grupaţi în platourile" La Fierbători", Pâclele Mari, Pâclele Mici şi Beciu.

Vizitând această rezervaţie, veţi fi impresionaţi de mugetul şi umbletul mineral al pământului, care formează conuri, şănţuleţe şi viroage adânci, plăci poligonale de noroi uscat şi eflorescenţe de sare, dar şi de o vegetaşie variată, instalată mai puţin pe pământurile rele şi mai mult pe versanţii platourilor. Călătoriţi, aşadar, în împărăţia Vulcanilor Noroioşi şi veţi avea sentimentul că sunteţi martorii privilegiaţi ai unei minuni, ai unei revelaţii. Osteneala vă va fi pe deplin răsplătită!

Prezentare realizata din materiale puse la dispozitie de catre Consiliul Judetean Buzau.