Parcul Natural Putna-Vrancea a fost înființat în baza Hotărârii de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. Acesta corespunde categoriei V IUCN - arie protejată administrată în special pentru conservarea peisajului terestru şi recreere.

Parcul Natural Putna-Vrancea se suprapune unor unități de relief variate, bine individualizate, dispuse în trepte ce coboară de la Vest către Est, dând regiunii aspectul unui imens amfiteatru.

Flora Parcului Natural Putna-Vrancea, foarte bogatăși diversificată, cu păduri nemorale, boreale, pajiști montane, tufărișuri subalpine și zone ruderalizate este rezultatul condițiilorfito-istorice, determinate de poziția geografică, structura geologică, complexitatea geomorfologică si clima temperată. Aici putem întâlni specii rare, aflate pe lista roșie a plantelor vasculare precum: papucul doamnei, jneapănul, arborele de tisă, bulbucii de munte, floarea de colț, precum și numeroase specii endemice.

Fauna întâlnită în zonă este una tipică etajului alpin; nu mai puțin de 10 specii de vertebrate, altele decât păsările, sunt sub protecție strictă. Din cele circa 110 specii de păsări întâlnite în zona, 75 sunt strict protejate. Ursul, râsul și lupul reprezintă speciile emblemă ale PNPV constituind populații nucleu foarte importante la nivel european. Aceste carnivorela care se alătură șividra fac din Parcul Natural Putna-Vrancea sit de importanță comunitară în cadrul rețelei ecologice Natura 2000.
Parcul este străbătut de la este la vest de către drumul național DN 2D ce face legătura cu Brașov. De la intrarea în parc (localitatea Tulnici) se întâlnesc serie de atracții turistice.

Situata la aproximativ 9 km de Tulnici găsim Cascada Putna având o lungime a căderii principale de 76 de metri și înălțimea de 14.

Un alt obiectiv turistic important în zonă este reprezentat de Rezervația Naturală Cheile Tișiței, rezervație de tip mixt, ce înglobează un imens tezaur de elemente fito, zoogeografice și geologice cât și ansambluri peisagistice unite într-un sistem de mare valoare științifică. Traseul începe din stațiunea turistică Lepșa, de la șoseaua principalăși se parcurge în trei zile ajungându-se în cele din urma în satul Coza; drumul a fost construit în timpul celui de-al doilea război mondial de către germani având ca scop ușurarea accesului intre Coza și Lepșa pentru transportul de lemne.

În continuare, în interiorul stațiunii Lepșa găsim crescătoria de păstrăvi de la poalele muntelui Lepșa, una dintre cele mai mari de acest gen din țară.

De-a lungul drumului național, ce însoțește apa râului Putna, se ramifică numeroase alte căi de acces ce conduc, pe drumuri forestiere ori poteci, în zona centrală a munților Vrancei, de o frumusețe deosebită pentru amatorii de trasee montane. Aici calatorul poate înnopta la una din cabanele puse la dispoziție de către Administrația Parcului.

În concluzie, Parcul Natural Putna-Vrancea are drept scop protecția şi conservarea ansamblurilor peisagistice unde interacțiunea activităților umane cu natura a creat de-a lungul timpului o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică și culturală, cu o mare diversitate biologică; de asemenea, se oferă publicului posibilități de recreere și turism încurajându-se în același timp activitățile științifice și educaționale.