În anul 2013 s-a redeschis Muzeul de Artă din Piatra Neamṭ după o perioadă în care clădirea muzeului, declarată monument istoric, a fost supusă unor ample lucrări de restaurare în cadrul proiectului „Restaurarea ṣi punerea în valoare a zonei istorice ṣi culturale Curtea Domnească din municipiul Piatra Neamṭ”. Muzeul găzduieṣte o bogată colecṭie de obiecte reprezentative pentru arta românească contemporană.

Sălile muzeului sunt dispuse la parter, etaj ṣi mansardă ṣi cuprind obiecte de artă deosebite. La parter se află Sala 1 în care sunt expuse obiecte cu Specific naṭional ṣi interferenṭe europene, Sala 2 în care este prezentată Lecṭia maeṣtrilor e metaforă ṣi culoare, Sala 3 cu Avangarda interbelică ṣi Sala 4 dedicată lucrărilor realizate de Iulia Hălăucescu. La etaj se află Sala 5 cu Repere postmoderne ṣi contemporane ṣi Sala 6 în care sunt expuse artistei Aurelia Vasiliu – Ghiaṭă ṣi a soṭului ei Dumitru Ghiaṭă. La mansarda muzeului s-a amenajat o sală în care de-a lungul timpului vor fi expuse expoziṭiile temporare.

Muzeul de Artă din Piatra Neamṭ prezintă o viziune panoramică asupra evoluṭiei artelor vizuale de la pictură la grafică, sculptură ṣi tapiserie, toate create de artiştii români la sfârṣitul secolului al XIX-lea ṣi în secolul al XX-lea. În operele sculptorilor Ion Irimescu ṣi Ion Jalea ṣi ale pictorilor: Gh. Petrascu, Fr. Sirato, St. Popescu, N. Tonitza, I. Tuculescu, Corneliu Baba se poate urmări perioada interbelică în arta românească, marcată de incidenṭa curentelor europene dezvoltate în secolul al XX-lea.

Luni este închis.
10:00-18:00 (aprilie-septembrie)
9:00-17:00 (octombrie-martie)